Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zatorskieu/ftp/biegaton.pl/wp-content/plugins/mailpoet/vendor/cerdic/css-tidy/class.csstidy.php on line 886
IV GP Biegatonu - Regulamin | STS-Biegaton

IV GP Biegatonu – Regulamin

1           Organizator

 • Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON Mikołów – biegaton.pl
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie

2           Cel imprezy

 • kształtowanie wrażliwości społecznej poprzez wsparcie dzieł charytatywnych,
 • promowanie i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
 • krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu,
 • integracja rodzin,
 • promowanie zdrowych zasad współzawodnictwa sportowego,
 • promowanie imprez sportowych na terenie miasta Mikołów;

3           Termin i miejsce

IV GP Biegatonu – Leśna Szarańcza jest imprezą dwu etapową o charakterze rekreacyjnym gdzie zawodnicy będą rywalizowali na trasie leśnej. Trasa jest zlokalizowana w Mikołowie i Łaziskach Górnych

Termin 2: niedziela 20.10.2019r. start o godzinie 11:00

4           ZARYS Program

4.1          Termin 2

 • Biuro zawodów czynne od: 9:00 – 10:30
 • Rozgrzewka: we własnym zakresie
 • Godzina startu: 11:00
 • Dekoracja zwycięzców: 13:45
 • Konkurs z nagrodami: 14:00 (w zależności od hojności darczyńców)

5           Trasa  i start

 • trasa pętli w Endomondo: https://www.endomondo.com/routes/1272058828
 • bieg rekreacyjny rozgrywany będzie w 63% na ścieżkach leśnych, 37% trasy to droga asfaltowa
 • dystans jednej pętli to ~5,4km,
 • zawodnicy sami decydują jaki chcą pokonać dystans,
  • Bieg rekreacyjny: od 5,4 do 16,2 km,
  • Marsz NW: od 5,4 – 11,8km (dzieci poniżej 16 roku życia max. jedna pętla 5,4km),
 • trasa będzie oznaczona czerwono-białymi taśmami oraz opisanymi strzałkami,
 • każdy kilometr będzie oznaczony,

6           Limity czasowe i limity miejsc

 • Bieg rekreacyjny i marsz NW:
  • Limit miejsc: 300
  • Limit czasu: 3h
 • Organizator zastrzega możliwość wykorzystania 20 miejsc startowych do własnych celów

7           Klasyfikacja

7.1          W marszu NW prowadzona będzie klasyfikacja w kategorii mężczyzn (M) i kobiet (K).

7.2          Osoby poniżej 16 roku życia oraz startujący bez kijków nie będą podlegały klasyfikacji

7.3          W biegu rekreacyjnym klasyfikacja prowadzona będzie w kategorii kobiet (K) i mężczyzn (M) od 16 roku życia.

7.4          Zawodnicy będą klasyfikowani wg kryteriów:

 • największy sumaryczny przebiegnięty dystans w najkrótszym czasie
 • do klasyfikacji przyjmuje się sumę czasu brutto (czas brutto – od wystrzału startera)

8.1          Każdy kto ukończy co najmniej 1 pętlę w każdym z biegów otrzyma pamiątkowy medal

8.2          W biegu i marszu NW nagrody rzeczowe otrzymają trzy pierwsze osoby zgodnie z warunkami klasyfikacji

8.3          Liczba nagród i kategorii może wzrosnąć w zależności od hojności darczyńców

8.4          Przewiduje się konkurs z nagrodami (w zależności od hojności darczyńców)

9           Uczestnictwo

9.1          Aby wziąć udział w biegu lub marszobiegu NW należy:

 • ukończyć 16 rok życia w przypadku biegu, (zawodnicy poniżej 18 lat zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział w zawodach od rodzica lub prawnego opiekuna),
 • dla marszobiegu NW możliwy jest udział bez ograniczenia wiekowego pod warunkiem wspólnego startu dziecka z rodzicem/opiekunem,
 • zapisać się na bieg przez formularz elektroniczny lub w biurze biegu rekreacyjnego w dzień startu,
 • wnieść opłatę startową zgodną z obowiązującym cennikiem – rozdział 13
 • własnoręcznie podpisać i złożyć oświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach, a w przypadku nieletnich oświadczenie powinno być podpisane przez rodzica/opiekuna,
 • odebrać w terminie pakiet startowy w biurze biegu,
 • stawić się na starcie kilka minut przed wystrzałem startera.

10       Osoby odpowiedzialne

 • koordynator biegu: Sebastian Krosny , gp@biegaton.pl (zapisy, protesty, spostrzeżenia)
 • sprawy finansowe: Agnieszka Łukaszewska
 • kierownik trasy: Mirosław Franke

11       Zasady obowiązujące na trasie

11.1       w trakcie zawodów należy poruszać się wyłącznie po wytyczonej trasie,

11.2       zakazane jest:

 1. porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy donieść do mety),
 2. niszczenie roślinności,
 3. nadmierne hałasowanie w lesie,
 4. niszczenie oznaczeń Organizatora i wprowadzanie w błąd innych uczestników biegu,

11.3       zawodnicy łamiący zasady określone w punkach 11.2a, b zostaną zdyskwalifikowani. Dodatkowo nie zostaną zakwalifikowani do żadnej imprezy organizowanej przez STS Biegaton Mikołów, bez prawa do świadczeń i zwrotu pieniędzy za już opłacone imprezy

11.4       zawodnicy łamiący zasady określone w punktach 11.2 c, d zostaną obciążeni karą czasową 20 minut

12       Zapisy

12.1       Obowiązują zapisy poprzez formularz elektroniczny podany na stronie biegu

12.2       Możliwe jest zapisanie w dniu zawodów. Opłata zgodnie z Tabela 2

12.3       Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę tylko po indywidualnym kontakcie z koordynatorem biegu (email) – rozdział 10

13       Wpisowe w przypadku rejestracji elektronicznej

Tabela 1 Opłaty za udział obowiązujące do 3 dni przed każdym biegiem

  1 osoba Co najmniej 2 osoby z rodziny Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia
zł / osoba zł / osoba zł / osoba
Opłata za udział w jednym biegu lub NW 25 20 5
Dla posiadaczy Karty Mieszkańca Gminy Mikołów ** 23 18 3
Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny** 22 17 1
**Karty uprawniające do zniżki należy okazać w biurze zawodów przy odbiorze pakietów startowych. W przypadku braku potwierdzenia uprawnienia do zniżki różnicę kwoty należy dopłacić w biurze zawodów

14       Wpisowe w przypadku rejestracji w biurze zawodów

Tabela 2 Opłaty za udział obowiązująca w biurze zawodów

  1 osoba Co najmniej 2 osoby z rodziny Dzieci poniżej 16 roku życia
zł / osoba zł / osoba zł / osoba
Opłata za udział w jednym biegu / NW 35 30 5
Dla posiadaczy Karty Mieszkańca Gminy Mikołów ** 33 27 3
Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny** 30 25 1
**Karty uprawniające do zniżki należy okazać w biurze zawodów przy odbiorze pakietów startowych. W przypadku braku potwierdzenia uprawnienia do zniżki różnicę kwoty należy dopłacić w biurze zawodów

14.1          Osobom, które wystartowały w biegu nr 1 przysługuje zniżka od opłaty wskazanej w Tabela 1. Zniżka wynosi 3 zł. Zniżka nie przysługuje dzieciom z uwagi na symboliczny charakter ich opłaty. Zniżka nie będzie obowiązywała w biurze zawodów tj. nie dotyczy opłat wg. Tabela 2.

14.2          Opłatę za udział w zawodach należy uiścić przelewem na konto, a w dniu zawodów, w biurze biegu.

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON Mikołów

Nr KRS: 0000511072

Mikołowski Bank Spółdzielczy: 84 8436 0003 0000 0026 7671 0004

14.3          W tytule przelewu proszę wpisać „Imiona i Nazwiska osób startujących – Bieg 2”

14.4          Zwroty wpisowego w przypadku rezygnacji:

Brak możliwości zwrotu wpisowego. Możliwe jest przepisanie pakietu na 2 bieg lub inną osobę po uprzednim kontakcie z koordynatorem zgodnie z danymi w rozdziale 10.

15       Świadczenia

15.1       Uczestnikom biegu zapewniamy:

 • udział w rywalizacji w biegu lub marszu,
 • napoje i przekąski po ukończeniu każdej pętli biegu,
 • posiłek regeneracyjny, przekąski i napój po biegu,
 • numer startowy z imieniem (imię zostanie nadrukowane tylko dla osób zgłoszonych drogą elektroniczną do 2 tygodni przed każdym biegiem),
 • spokój i beztroską przyjemność kontemplacji na łonie natury,
 • komin na chłodne dni.

16       Komunikaty techniczne

Komunikaty, zmiany w regulaminie i inne ważne informacje dotyczące biegu będą publikowane na stronie internetowej biegaton.pl oraz w dedykowanym wydarzeniu w portalu Facebook na stronie STS Biegaton Mikołów

17       Ochrona wizerunku i dane osobowe

Uczestnicy biegu rekreacyjnego wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronach organizatora, w mediach, innych zdarzeniach mających związek z imprezami organizowanymi przez STS Biegaton Mikołów. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją biegu poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia.

18       Interpretacja regulaminu

W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem, jak i ostateczna jego interpretacja należy do organizatora biegu.

Wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz protesty proszę kierować do koordynatora biegu – rozdział 10

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress