III GP Biegatonu – Regulamin

 

REGULAMIN

III GP Biegatonu – Leśna Szarańcza 2018

Wspieramy Nikosia Lachowicza

1. Organizator

 • Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON Mikołów – biegaton.pl
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie

2. Cel imprezy

 • kształtowanie wrażliwości społecznej poprzez wsparcie dzieł charytatywnych,
 • promowanie i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
 • krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu,
 • integracja rodzin,
 • promowanie zdrowych zasad współzawodnictwa sportowego,
 • promowanie imprez sportowych na terenie miasta Mikołów;

3. Termin i miejsce

III GP Biegatonu – Leśna Szarańcza jest imprezą dwu etapową o charakterze rekreacyjnym gdzie zawodnicy będą rywalizowali na trasie leśnej. Trasa jest zlokalizowana w Wilkowyjach ul. Leśna (współrzędne GPS: 50°08’29.8″N 18°56’56.8″E)

 • Termin 1: sobota 09.06.2018r. start o godzinie 16:00
 • Termin 2: niedziela 28.10.2018r. start o godzinie 11:00

4. ZARYS Program

4.1 – Termin 1 – 09.06.2018r

 • Biuro zawodów czynne od: : 14:00 – 15:40
 • Rozgrzewka: we własnym zakresie
 • Godzina startu: 16:00

4.2 – Termin 2 – 28.10.2018r.

 • Biuro zawodów czynne od: 9:00 – 10:30
 • Rozgrzewka: we własnym zakresie
 • Godzina startu: 11:00

5. Trasa  i start

 • trasa pętli w Endomondo: https://www.endomondo.com/routes/1001670535
 • bieg rekreacyjny rozgrywane będą w 99% na utwardzonych leśnych drogach, 1% trasy to nieutwardzone ścieżki,
 • dystans jednej pętli to ~7km,
 • zawodnicy sami decydują jaki chcą pokonać dystans,
  • Bieg rekreacyjny: od 7 do 21km,
  • Marsz NW: od 7 – 14km (dzieci poniżej 16 roku życia max. 7km),
 • trasa będzie oznaczona czerwono-białymi taśmami oraz opisanymi strzałkami,
 • każdy kilometr będzie oznaczony,

6. Limity czasowe i limity miejsc

 • Bieg rekreacyjny i marsz NW:
  • Limit miejsc: 500
  • Limit czasu: 3h
 • Organizator zastrzega możliwość wykorzystania 20 miejsc startowych do własnych celów

7. Klasyfikacja

7.1 – W marszu NW prowadzona będzie klasyfikacja w kategorii mężczyzn (M) i kobiet (K) – osoby poniżej 16 roku życia oraz startujący bez kijków nie będą podlegały klasyfikacji

7.2 – W biegu rekreacyjnym klasyfikacja prowadzona będzie w kategorii kobiet (K) i mężczyzn (M) od 16 roku życia. 

7.3 – Zawodnicy będą klasyfikowani wg kryteriów:

 • największy sumaryczny przebiegnięty dystans w najkrótszym czasie
 • do klasyfikacji przyjmuje się sumę czasu brutto (czas brutto – od wystrzału startera)

8.1 – Każdy zawodnik, który ukończy co najmniej 1 pętlę w każdym z biegów otrzyma pamiątkę, której projekt będzie ogłoszony osobnym komunikatem

8.2 – W biegu i marszu NW nagrody rzeczowe otrzymają trzy pierwsze osoby  zgodnie z warunkami klasyfikacji

8.3 – Liczba nagród i kategorii może wzrosnąć w zależności od hojności i liczby sponsorów

9. Uczestnictwo

9.1 – Aby wziąć udział w biegu lub marszobiegu NW należy:

 • ukończyć 16 rok życia w przypadku biegu, (zawodnicy poniżej 18 lat zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział w zawodach od rodzica lub prawnego opiekuna),
 • dla marszobiegu NW możliwy jest udział bez ograniczenia wiekowego pod warunkiem wspólnego startu dziecka z rodzicem/opiekunem,
 • zapisać się na bieg przez formularz elektroniczny lub w biurze biegu rekreacyjnego w dzień startu,
 • wnieść opłatę startową zgodną z obowiązującym cennikiem – rozdział 13
 • własnoręcznie podpisać i złożyć oświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach, a w przypadku nieletnich oświadczenie powinno być podpisane przez rodzica/opiekuna,
 • odebrać w terminie pakiet startowy w biurze biegu,
 • stawić się na starcie kilka minut przed wystrzałem startera.

10. Osoby odpowiedzialne

 • koordynator biegu: Sebastian Krosny , gp@biegaton.pl (zapisy, protesty, spostrzeżenia)

11. Zasady obowiązujące na trasie

11.1 – w trakcie zawodów należy poruszać się wyłącznie po wytyczonej trasie,

11.2 – zakazane jest:

 1. porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy donieść do mety),
 2. niszczenie roślinności,
 3. nadmierne hałasowanie w lesie,
 4. niszczenie oznaczeń Organizatora i wprowadzanie w błąd innych uczestników biegu ,

11.3 – zawodnicy łamiący zasady określone w punkach 11.2a, b zostaną zdyskwalifikowani. Dodatkowo nie zostaną zakwalifikowani do żadnej imprezy organizowanej przez STS Biegaton Mikołów, bez prawa do świadczeń i zwrotu pieniędzy za już opłacone imprezy,

11.4 – zawodnicy łamiący zasady określone w punktach 11.2 c, d zostaną obciążeni karą czasową 20 minut

12. Zapisy

12.1 – Obowiązują zapisy poprzez formularz elektroniczny podany na stronie biegu

12.2 – Możliwe jest zapisanie w dniu zawodów. Opłata zgodnie z Tabela 2

12.3 – Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę tylko po indywidualnym kontakcie z koordynatorem biegu (email, telefon) – rozdział 10

13. Wpisowe w przypadku rejestracji elektronicznej

13.1 – Każda nadpłata ponad 20 zł za osobę dorosłą oraz każda nadpłata za dziecko zostanie przekazana na leczenie Nikosia Lachowicza

Tabela 1 Opłaty za udział obowiązujące do 3 dni przed każdym biegiem (do 07.06.2018r. i do 25.10.2018r.)

 

1 osoba

Co najmniej 2 osoby z rodziny Dzieci poniżej 16 roku życia
zł / osoba zł / osoba

zł / osoba

Opłata za udział w jednym biegu / NW

25

20

5

14. Wpisowe w przypadku rejestracji w biurze zawodów

14.1 – Każda nadpłata ponad 20 zł za osobę dorosłą oraz każda nadpłata za dziecko zostanie przekazana na leczenie Nikosia Lachowicza

Tabela 2 Opłaty za udział obowiązująca w biurze zawodów  10.06.2018r i 28.10.2018r.

 

1 osoba

Co najmniej 2 osoby z rodziny Dzieci poniżej 16 roku życia

zł / osoba

zł / osoba

zł / osoba

Opłata za udział w jednym biegu / NW 35 30

5

14.2 – Nazwa oraz nr konta do przelewu

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON Mikołów

Nr KRS: 0000511072

UWAGA ZMIANA KONTA:

Mikołowski Bank Spółdzielczy 68 84360003 0000 0026 7671 0001

14.3 – W tytule przelewu proszę wpisać „Imiona i Nazwiska osób startujących – Bieg 1” lub „Imiona i Nazwiska osób startujących – Bieg 1 i 2”. Jest to istotne ponieważ każda nadpłata, do których zachęcamy, zostanie przekazana Nikosiowi!!!

14.4 – Zwroty wpisowego w przypadku rezygnacji:

Brak możliwości zwrotu wpisowego. Możliwe jest przepisanie pakietu na 2 bieg lub inną osobę. Kontakt z koordynatorem zgodnie z danymi w rozdziale 10.

15. Zniżki

15.1 – Każdy posiadacz aktualnej Karty Mieszkańca Gminy Mikołów uprawniony jest do zniżki w wysokości 8 %

15.2 – Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny uprawniony jest do zniżki w wysokości 10%.

15.3 – Zniżki nie sumują się

15.4 – Karty uprawniające do zniżki należy okazać w biurze zawodów przy odbiorze pakietów startowych. W przypadku braku potwierdzenia uprawnienia do zniżki różnicę kwoty należy dopłacić w biurze zawodów.

16. Świadczenia

16.1 – Uczestnikom biegu zapewniamy:

 • udział w rywalizacji w biegu lub marszu,
 • napoje i przekąski po ukończeniu każdej pętli biegu,
 • posiłek regeneracyjny, przekąski i napój po biegu,
 • numer startowy z imieniem (imię zostanie nadrukowane tylko dla osób zgłoszonych drogą elektroniczną do 2 tygodni przed każdym biegiem),
 • spokój i beztroską przyjemność kontemplacji na łonie natury,

17. Komunikaty techniczne

Komunikaty, zmiany w regulaminie i inne ważne informacje dotyczące biegu będą publikowane na stronie internetowej biegaton.pl oraz na profilu III GP Biegatonu

18. Ochrona wizerunku i dane osobowe

Uczestnicy biegu rekreacyjnego wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronach organizatora, w mediach, innych zdarzeniach mających związek z imprezami organizowanymi przez STS Biegaton Mikołów. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją biegu poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia.

19.Interpretacja regulaminu

W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem, jak i ostateczna jego interpretacja należy do organizatora biegu.

Wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz protesty proszę kierować do koordynatora biegu – rozdział 10

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress