II GP Biegatonu – Regulamin

REGULAMIN

Bieg nr 2

II GP Biegatonu – Leśna Szarańcza 2017

Las jest dla człowieka, więc bądź człowiekiem dla lasu

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON Mikołów – www.biegaton.pl

2. CEL IMPREZY

 • kształtowanie wrażliwości społecznej poprzez wsparcie dzieł charytatywnych,
 • promowanie i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
 • krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu,
 • integracja rodzin,
 • promowanie zdrowych zasad współzawodnictwa sportowego,
 • promowanie imprez sportowych na terenie miasta Mikołów;

3. TERMIN I MIEJSCE

II GP Biegatonu – Leśna Szarańcza jest imprezą dwu etapową o charakterze rekreacyjnym gdzie zawodnicy będą rywalizowali na trasie leśnej zlokalizowanej w Wilkowyjach ul. Leśna (współrzędne GPS: 50°08’29.8″N 18°56’56.8″E)

 • Termin 1: niedziela 18.06.2017r. start o godzinie 16:00
 • Termin 2: niedziela 05.11.2017r. start o godzinie 11:00

4. PROGRAM SKRÓCONY

4.1 Termin 1 – 18.06.2017r

 • Biuro zawodów czynne od: 13:30 – 15:00
 • Rozgrzewka: we własnym zakresie
 • Godzina startu: 16:00

4.2 Termin 2 – 05.11.2017r.

 • Biuro zawodów czynne od: 8:30 – 10:30
 • Rozgrzewka: we własnym zakresie
 • Godzina startu: 11:00

TRASA I START

 • trasa biegu: link
 • bieg rekreacyjny rozgrywane będą w 99% na utwardzonych leśnych drogach, 1% trasy to nieutwardzone ścieżki,
 • dystans jednej pętli to ~7km,
 • zawodnicy sami decydują jaki chcą pokonać dystans,
  o Bieg rekreacyjny: od 7 do 21km,
  o Marsz NW: od 7 – 14km (dzieci poniżej 16 roku życia max. 7km),
 • trasa będzie oznaczona czerwono-białymi taśmami oraz opisanymi strzałkami,
 • każdy kilometr będzie oznaczony,
 • zawodnicy kończący bieg kierują się na mecie w prawo,
 • zawodnicy kontynuujący bieg kierują się wyznaczonym lewym pasem,

6. LIMITY CZASOWE I LIMITY MIEJSC

 • Bieg rekreacyjny i marsz NW:
  o Limit miejsc: 500
  o Limit czasu: 3h
 • Organizator zastrzega możliwość wykorzystania 20 miejsc startowych do własnych celów

7. KLASYFIKACJA

7.1 W marszu NW prowadzona będzie klasyfikacja w kategorii mężczyzn (M) i kobiet (K) – osoby poniżej 16 roku życia oraz startujący bez kijków nie będą podlegały klasyfikacji

7.2 W biegu rekreacyjnym klasyfikacja prowadzona będzie w kategorii kobiet (K) i mężczyzn (M) według przedziałów wiekowych odniesionych do roczników – Tabela 1

Tabela 1 Roczniki dla kategorii M i K dla biegu rekreacyjnego

Kategoria Junior M / K Senior M / K Masters M / K
Rocznik 2001 – 1985 1984 – 1967 1966 – b.o.

7.3 Zawodnicy będą klasyfikowani wg kryteriów:

 • udział w obu biegach 18.06.2017r. i 05.11.2017r.
 • największy sumaryczny przebiegnięty dystans w najkrótszym czasie
 • do klasyfikacji przyjmuje się sumę czasu brutto obu biegów (czas brutto – od wystrzału startera)

7.4 Dodatkowa klasyfikacja, najszybsza pierwsza pętla w kategorii M i K open

 • najkrótszy sumaryczny czas na pierwszej pętli w obu biegach 18.06.2017r. i 05.11.2017r.

8. NAGRODY

8.1 Każdy zawodnik, który ukończy co najmniej 1 pętlę w obu z organizowanych imprez otrzyma pamiątkę, której projekt będzie ogłoszony osobnym komunikatem
8.2 W biegu rekreacyjnym nagrody rzeczowe otrzymają trzy pierwsze osoby w danej kategorii wiekowej zgodnie z warunkami klasyfikacji,
8.3 W marszu nagrody otrzymają trzy pierwsze osoby zgodnie z warunkami klasyfikacji,
8.4 Dla najszybszych na pierwszym okrążeniu nagrody przewidziano dla trzech pierwszych osób zgodnie z warunkami klasyfikacji

9. UCZESTNICTWO

9.1 Aby wziąć udział w biegu lub marszobiegu NW należy:

 • ukończyć 16 rok życia w przypadku biegu, (zawodnicy poniżej 18 lat zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział w zawodach od rodzica lub prawnego opiekuna),
 • dla marszobiegu NW możliwy jest udział bez ograniczenia wiekowego pod warunkiem wspólnego startu dziecka z rodzicem/opiekunem. Dla dzieci poniżej 5 roku życia start bez opłat,
 • zapisać się na bieg przez formularz elektroniczny lub w biurze biegu rekreacyjnego w dzień startu,
 • wnieść opłatę startową zgodną z obowiązującym cennikiem – rozdział 13
 • własnoręcznie podpisać i złożyć oświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach, a w przypadku nieletnich oświadczenie powinno być podpisane przez rodzica/opiekuna,
 • odebrać w terminie pakiet startowy w biurze biegu rekreacyjnego,
 • stawić się na starcie biegów

10. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 • koordynator biegun nr 2: Adam Kowalczyk, gp@biegaton.pl (zapisy, protesty, spostrzeżenia),
 • sprawy finansowe: Agnieszka Łukaszewska,
 • organizacja trasy: Mirosław Franke,

11 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE

11.1 w trakcie zawodów należy poruszać się wyłącznie po wytyczonej trasie,

11.2 zakazane jest:

a) porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy donieść do mety),
b) niszczenie roślinności,
c) nadmierne hałasowanie w lesie,
d) niszczenie oznaczeń Organizatora i wprowadzanie w błąd innych uczestników biegu ,

11.3 zawodnicy łamiący zasady określone w punkach 11.2a, b zostaną zdyskwalifikowani. Dodatkowo nie zostaną zakwalifikowani do żadnej imprezy organizowanej przez STS Biegaton Mikołów, bez prawa do świadczeń i zwrotu pieniędzy za już opłacone imprezy,

11.4 zawodnicy łamiący zasady określone w punktach 11.2 c, d zostaną obciążeni karą czasową 20 minut

12. ZAPISY

12.1 Obowiązują zapisy poprzez formularz elektroniczny podany na stronie biegu
12.2 Możliwe jest zapisanie w dniu zawodów. Opłata zgodnie z Tabela 3
12.3 Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę tylko po indywidualnym kontakcie z koordynatorem biegu (email, telefon) – rozdział 10

13. WPISOWE

13.1 Wysokość opłat za udział w biegu lub marszu NW – drogą elektroniczną
Tabela 2 Opłaty za udział obowiązujące do 3 dni przed każdym biegiem (do 13.06.2017r. lub 03.11.2017r.)

Data zawodów Nazwa 1 osoba Co najmniej 2 osoby z rodziny Dzieci poniżej 16 roku życia
OS RO N
zł / osoba zł / osoba zł / osoba
18.06.2017r. Bieg I BNW1 30 25 5
05.11.2017r. Bieg II BNW2 30 25 5
Opłata wspólna za udział w obu biegach (Zapisy i opłaty elektroniczne możliwe tylko do 13.06.2017r.) BNW12 50 40 8

 

13.2 Wysokość opłat za udział w biegu opłacanych w biurze zawodów
Tabela 3 Opłaty za udział obowiązująca w biurze w dzień biegu 18.06.2017r i 05.11.2017r.

  1 osoba Co najmniej 2 osoby z rodziny Dzieci poniżej 16 roku życia
  zł / osoba zł / osoba zł / osoba
BIEG / MARSZ NW 40 35 5

 

13.3 Opłatę za udział w zawodach należy uiścić przelewem na konto, a gotówką w dniu zawodów

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON Mikołów
Nr KRS: 0000511072
BGŻ S.A. o/Mikołów 67 2030 0045 1110 0000 0382 9720

13.4 Tytuł przelewu należy opisać wg poniższego wzorca

NAZWA _ OS / RO /N / OSN / RON _ Imiona i Nazwiska zgłaszanych osób _ KOD ZNIŻKI

Przykład 1: Jan Szybki – start w obu zawodach 18.06 i 05.11.2017r.
Tytuł przelewu: BNW12_OS_Jan Szybki
Opłata: 50 zł

Przykład 2: Rodzina – start w zawodach tylko 18.06.2017r. 2 osoby dorosłe jedna startuje w biegu, a druga w NW z dzieckiem poniżej 16 roku życia

Tytuł przelewu: BNW1_RON_Jan, Janina, Jasio Radośni
Opłata: 25 + 25 + 5 = 55zł

13.5 Zwroty wpisowego w przypadku rezygnacji:

Brak możliwości zwrotu wpisowego – możliwe jest przepisanie pakietu na 2 bieg lub inną osobę. Kontakt z koordynatorem zgodnie z danymi w rozdziale 10.

13.6 Zwroty wpisowego z uwagi na przełożenie daty zawodów

Zwroty opłaty wpisowej będą wykonywane na wniosek uczestnika, który należy przesłać na adres gp@biegaton.pl.

Wnioski przyjmujemy do 3.11.2017r. Wnioski przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

14. ŚWIADCZENIA

14.1 Uczestnikom biegu zapewniamy:

 • udział w rywalizacji w biegu lub marszu,
 • napoje i przekąski po ukończeniu każdej pętli biegu,
 • posiłek regeneracyjny, przekąski i napój po biegu,
 • numer startowy z imieniem (imię zostanie nadrukowane tylko dla osób zgłoszonych drogą elektroniczną),
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • spokój i beztroską przyjemność kontemplacji na łonie natury,

15. KOMUNIKATY TECHNICZNE

Komunikaty, zmiany w regulaminie i inne ważne informacje dotyczące biegu będą publikowane na stronie internetowej biegaton.pl oraz na profilu GP

16. OCHRONA WIZERUNKU I DANE OSOBOWE

Uczestnicy biegu rekreacyjnego wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronach organizatora, w mediach, innych zdarzeniach mających związek z imprezami organizowanymi przez STS Biegaton Mikołów. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją biegu poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia.

17. INTERPRETACJA REGULAMINU

W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem, jak i ostateczna jego interpretacja należy do organizatora biegu. Wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz protesty proszę kierować do koordynatora biegu – rozdział 10

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress