GP Biegatonu – Płatności

Wpisowe w przypadku rejestracji elektronicznej do 11.04.2019r.

Tabela 1 Opłaty za udział obowiązujące do 3 dni przed każdym biegiem

  1 osoba Co najmniej 2 osoby z rodziny Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia
zł / osoba zł / osoba zł / osoba
Opłata za udział w jednym biegu lub NW 25 20 5
Dla posiadaczy Karty Mieszkańca Gminy Mikołów ** 23 18 3
Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny** 22 17 1
**Karty uprawniające do zniżki należy okazać w biurze zawodów przy odbiorze pakietów startowych. W przypadku braku potwierdzenia uprawnienia do zniżki różnicę kwoty należy dopłacić w biurze zawodów

Wpisowe w przypadku rejestracji w biurze zawodów 14.04.2019r.

Tabela 2 Opłaty za udział obowiązująca w biurze zawodów

  1 osoba Co najmniej 2 osoby z rodziny Dzieci poniżej 16 roku życia
zł / osoba zł / osoba zł / osoba
Opłata za udział w jednym biegu / NW 35 30 5
Dla posiadaczy Karty Mieszkańca Gminy Mikołów ** 33 27 3
Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny** 30 25 1
**Karty uprawniające do zniżki należy okazać w biurze zawodów przy odbiorze pakietów startowych. W przypadku braku potwierdzenia uprawnienia do zniżki różnicę kwoty należy dopłacić w biurze zawodów

 

Dane do przelewu

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON Mikołów

Nr KRS: 0000511072

Mikołowski Bank Spółdzielczy

84 8436 0003 0000 0026 7671 0004

W tytule przelewu proszę wpisać : „Imiona i Nazwiska osób startujących – Bieg 1”

Zwroty wpisowego w przypadku rezygnacji:

Brak możliwości zwrotu wpisowego. Możliwe jest przepisanie pakietu na 2 bieg lub inną osobę po uprzednim kontakcie z koordynatorem zgodnie z danymi w rozdziale 10.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress