III GP Biegatonu – Płatności

Wpisowe w przypadku rejestracji elektronicznej

Każda nadpłata ponad 20 zł za osobę dorosłą oraz każda nadpłata za dziecko zostanie przekazana na leczenie Nikosia Lachowicza

Tabela 1 Opłaty za udział obowiązujące do 3 dni przed każdym biegiem (do 06.06.2018r. i do 25.10.2018r.)

 

1 osoba Co najmniej 2 osoby z rodziny Dzieci poniżej 16 roku życia
zł / osoba zł / osoba

zł / osoba

Opłata za udział w jednym biegu / NW

25

20

5

Wpisowe w przypadku rejestracji w biurze zawodów

Każda nadpłata ponad 30 zł za osobę dorosłą oraz każda nadpłata za dziecko zostanie przekazana na leczenie Nikosia Lachowicza

Tabela 2 Opłaty za udział obowiązująca w biurze zawodów  09.06.2018r i 28.10.2018r.

 

1 osoba

Co najmniej 2 osoby z rodziny Dzieci poniżej 16 roku życia
zł / osoba zł / osoba

zł / osoba

Opłata za udział w jednym biegu / NW

35

30

5

Nazwa oraz nr konta do przelewu

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON Mikołów

Nr KRS: 0000511072

UWAGA ZMIANA KONTA:

Mikołowski Bank Spółdzielczy 68 8436 0003 0000 0026 7671 0001

W tytule przelewu proszę wpisać:

„Imiona i Nazwiska osób startujących – Bieg 1” lub „Imiona i Nazwiska osób startujących – Bieg 1 i 2”. Jest to istotne ponieważ każda nadpłata, do których zachęcamy, zostanie przekazana Nikosiowi!!!

Zwroty wpisowego w przypadku rezygnacji:

Brak możliwości zwrotu wpisowego. Możliwe jest przepisanie pakietu na 2 bieg lub inną osobę. Kontakt z koordynatorem zgodnie z danymi w rozdziale 10 regulaminu.

Zniżki

Każdy posiadacz aktualnej Karty Mieszkańca Gminy Mikołów uprawniony jest do zniżki w wysokości 8 %

Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny uprawniony jest do zniżki w wysokości 10%.

Zniżki nie sumują się

Karty uprawniające do zniżki należy okazać w biurze zawodów przy odbiorze pakietów startowych. W przypadku braku potwierdzenia uprawnienia do zniżki różnicę kwoty należy dopłacić w biurze zawodów.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress