II GP Biegatonu – Płatności

WPISOWE

13.1 Wysokość opłat za udział w biegu lub marszu NW – drogą elektroniczną
Tabela 2 Opłaty za udział obowiązujące do 3 dni przed każdym biegiem (do 13.06.2017r. lub 03.11.2017r.)

Data zawodów Nazwa 1 osoba Co najmniej 2 osoby z rodziny Dzieci poniżej 16 roku życia
OS RO N
zł / osoba zł / osoba zł / osoba
18.06.2017r. Bieg I BNW1 30 25 5
05.11.2017r. Bieg II BNW2 30 25 5
Opłata wspólna za udział w obu biegach (Zapisy i opłaty elektroniczne możliwe tylko do 13.06.2017r.) BNW12 50 40 8

 

13.2 Wysokość opłat za udział w biegu opłacanych w biurze zawodów
Tabela 3 Opłaty za udział obowiązująca w biurze w dzień biegu 18.06.2017r i 05.11.2017r.

  1 osoba Co najmniej 2 osoby z rodziny Dzieci poniżej 16 roku życia
  zł / osoba zł / osoba zł / osoba
BIEG / MARSZ NW 40 35 5

 

13.3 Opłatę za udział w zawodach należy uiścić przelewem na konto, a gotówką w dniu zawodów

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON Mikołów
Nr KRS: 0000511072
BGŻ S.A. o/Mikołów 67 2030 0045 1110 0000 0382 9720

13.4 Tytuł przelewu należy opisać wg poniższego wzorca

NAZWA _ OS / RO /N / OSN / RON _ Imiona i Nazwiska zgłaszanych osób _ KOD ZNIŻKI

Przykład 1: Jan Szybki – start w obu zawodach 18.06 i 05.11.2017r.
Tytuł przelewu: BNW12_OS_Jan Szybki
Opłata: 50 zł

Przykład 2: Rodzina – start w zawodach tylko 18.06.2017r. 2 osoby dorosłe jedna startuje w biegu, a druga w NW z dzieckiem poniżej 16 roku życia

Tytuł przelewu: BNW1_RON_Jan, Janina, Jasio Radośni
Opłata: 25 + 25 + 5 = 55zł

13.5 Zwroty wpisowego w przypadku rezygnacji:

Brak możliwości zwrotu wpisowego – możliwe jest przepisanie pakietu na 2 bieg lub inną osobę. Kontakt z koordynatorem zgodnie z danymi w rozdziale 10.

13.6 Zwroty wpisowego z uwagi na przełożenie daty zawodów

Zwroty opłaty wpisowej będą wykonywane na wniosek uczestnika, który należy przesłać na adres gp@biegaton.pl.

Wnioski przyjmujemy do 3.11.2017r. Wnioski przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress