II GP Biegatonu – Płatności

Opłaty za udział obowiązujące do 5 dni przed każdym biegiem (do 13.06.2017r. lub 24.10.2017r.)

Data zawodów Nazwa 1 osoba Co najmniej 2 osoby z rodziny Dzieci poniżej 16 roku życia
OS RO N
zł / osoba zł / osoba zł / osoba
18.06.2017r. Bieg I BNW1 30 25 5
29.10.2017r. Bieg II BNW2 30 25 5
Opłata wspólna za udział w obu biegach (Zapisy i opłaty elektroniczne możliwe tylko do 13.06.2017r.) BNW12 50 40 8

Opłaty za udział w biegu obowiązująca w biurze w dzień zawodów – 18.06.2017r i 29.10.2017r.

  1 osoba Co najmniej 2 osoby z rodziny Dzieci poniżej 16 roku życia
  zł / osoba zł / osoba zł / osoba
BIEG / MARSZ NW 40 35 5

Opłatę za udział w zawodach należy uiścić przelewem na konto

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON Mikołów

Nr KRS: 0000511072

BGŻ S.A. o/Mikołów 67 2030 0045 1110 0000 0382 9720

Tytuł przelewu należy opisać wg poniższego wzorca

NAZWA _ OS / RO /N / OSN / RON _ Imiona i Nazwiska zgłaszanych osób _ KOD ZNIŻKI

Przykład 1: Jan Szybki – start w obu zawodach 18.06 i 29.10.2017r.

 

Tytuł przelewu: BNW12_OS_Jan Szybki

Opłata: 50 zł

 

Przykład 2: Rodzina – start w zawodach tylko 18.06.2017r.

2 osoby dorosłe jedna staruje w biegu, druga w NW z dzieckiem poniżej 16 roku życia

Tytuł przelewu: BNW1_RON_Jan, Janina, Jasio Radośni

Opłata: 25 + 25 + 5 = 55zł

 

Zwroty wpisowego w przypadku rezygnacji:

Brak możliwości zwrotu wpisowego – możliwe jest przepisanie pakietu na 2 bieg lub inną osobę. Kontakt z koordynatorem biegu.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress